2008-04-18

කුරුලු පැටවු

දිනක් උදෑසන රුකියාවට යාමට සැරසෙද්දී කුරුලු පැටවුන්ගේ කීචි බීචි හඬක් දොරකඩින් ඇසින. රුකියාවට ගොස් ආපසු පරීක්ෂාකිරීමේදී දැකගන්නට ලැබුනේ කුරුලු කූඩුවක ගුලිවී සිටිනා කුරුලු පැටවු තිදෙනෙකි. කුරුලු කූඩුව කොල අතර හොඳින් සැඟවී තිබින. කඩිමුඩියේ උන්ගේ දෙමව්පියන් උන්ට මාරුවෙන් මාරුවට කෑම කවනු දක්නට ලැබුනි. ඒ කොණ්ඩ කුරුල්ලන් ජේඩූවකි.

පැටවුන්මත වසා සිටින කුරුලු මව

කොණ්ඩ කුරුලු ජේඩූව

මතු සබැඳි...

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help