2009-04-18

නයිට්‍රජන් පොහොර

මීට වසර 100කට පෙර මාර්තු මාසයේ දිනක Fritz Haberනම් රසායන විද්‍යාඥයා විසින් නයිට්‍රජන් (නෛට්‍රජන් කියල ලිව්වොත් වැරදිද?) සහ හයිඩ්‍රජන් (හෛඩ්‍රජන්?), ඔස්මියම් ලෝහ තහඩුවක් ඇතිවිට වැඩි උෂ්ණත්වයක් හා පීඩනයක් යටතේ ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට සලසා පොහොරක් ලෙස වැදගත් ඇමෝනියා බවට පත් කලේය. ඔහුට 1918දී ඒ වෙනුවෙන් නොබෙල් ත්‍යාගය ලැබුනු අතර ව්‍යාපාරික මට්ටමින් කෘත්‍රීම පොහොර භාවිතයත් සමඟ ඇතිවු ආහාර සුලභ තාවයෙ ඍජු බලපෑමක් ලෙස ලෝක ජනගහනය 20වන සියවසේදී බිලියන 1.6 සිට බිලියන 6 දක්වා ඉහල නැග්ගේය. එය කිසි ලෙසකින්වත් පරිසරයට වැඩදායී නොවු බවද පෙනේ

No comments:

This blog uses Sinhala Unicode characters. If you can't see them please visit Wikipedia:Sinhala Font Guide for help